Tôn Thờ Một Tình Yêu (Lòng Mãi Không Quên) - Bằng Cường ft. Khánh Phương

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Tôn Thờ Một Tình Yêu (Lòng Mãi Không Quên)
Bằng Cường ft. Khánh Phương


[AUDIO]http://media2.uhay.net/muzik/_1Micky/L%C3%B2ng%20M%C3%A3i%20Kh%C3%B4ng%20Qu%C3%AAn.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên