Told myself - Young H

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Told myself - Young H


[AUDIO]http://steaming1.yourclick.info/files/musics/musics/f8bf09f5fceaea8.mp3[/AUDIO]


Ver
Khi tao tự nói với bản thân là tao đã làm điều gì sai ....
tao đưa mày lên cán cân để coi thử .. ai hơn ai ....
mày nói mày mang nick xanh ... tao còn thấy nhục mặt vì ...
hết lòng vì southside... vậy tách web làm *** gì ...
tụi nhó của ai ...tụi nhỏ southside... tụi nhỏ của tao hay của mày ...
kẻ thủ của ai ... kẻ thù southside ... kẻ thủ web tao hay web mày ....
mang danh artist..... lập web riêng ... vậy còn nói ai bợ đít ...
vậy chạy lung tung.... khoe đệ sogin ... xin loi ai bợ đít...
lời khuyên chân thành ... là lập topic rồi set cái nick... mày xuống đi ...
rồi ra web riêng.... best artist hay best soldier... bất kể mày mún gì....
và rượu cạn thì uống chi ... *** coi là bạn thì còn tự trọng ... tự coi là rác rồi cuốn đi ...
mày nói người ta... mày coi lại mày coi coi hơn ai chưa
giặc không thể là bạn .... nhưng bạn có thể thành giặc...
nhìu khi thấy thân ...mà khi nó cần.... là nó đâm may ko bik ... như mày ví dụ ... đó thèn *** ...​
 
Bên trên