Tọa đàm "Phụ nữ với công tác tham chính"

iLoVeU

Moderator
Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2009, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Đông Anh, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị tọa đàm “Phụ nữ với công tác tham chính”.
Tới dự buổi tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện. Các đồng chí là thư ký của Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội cùng các cán bộ Hội lien hiệp phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn Huyện.
phu%20nu%201.JPG

Hiện nay hơn một nửa dân số nước ta là nữ giới, vì vậy phụ nữ có vai trò quan trọng trongh mọi lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và các hoạt động khác của đời sống xã hội. Người phụ nự Việt Nam luôn có trong mình đức tính chăm chỉ, cần cù, chịu thương, chịu khó, thông minh, sáng tạo … trong công việc cũng như trong cuộc sống. Những đức tính quay báu đó đã được đúc kết và phát huy trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tám – phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh đã đọc báo cáo đề dẫn của hội nghị. Đề dẫn đã nêu cao được vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong các thời kỳ của lịch sử Việt Nam, đồng thời đưa ra các văn bản của Trung ương, Chính phủ nhằm khẳng định và nhấn mạnh: Xây dựng, phát triển vững chắc cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước.
Tuy nhiên trong xã hội hiện nay tư tưởng trọng nam, khinh nữ và nhiều phong tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, ngay cả trong tư duy của người phụ nữ vẫn luôn tồn tại sự cam chịu, an phận coi đây như là sự “an bài”. Hơn nũa do thiên chức của người phụ nữ là phải làm vợ, làm mẹ vì vậy công việc gia đình thường chiếm rất nhiều thời gian và công sức dẫn đến người phụ nữ không có thời gian để tham gia công tác nhất là công tác quản lý, lãnh đạo.Để thay đổi được nếp nghĩ, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các phong tục, tư tưởng lạc hậu là điều không dễ thực hiện trong ngày một ngày hai, vì vậy rất cần sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp từ Trung ương tới địa phương đồng thời các cấp Hội phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các chính sách của Đảng, Nhà nước tại đơn vị mình, đặc biệt là cho lớp trẻ nhằm tiến tới một xã hội công bằng, bình đẳng sau này.


anh%20phu%20nu.JPG

Tham luận tại hội nghị​
Buổi tọa đàm diễn ra xoay quanh 6 chủ đề chính là: Thực trạng, vai trò của phụ nữ Đông Anh trong công tác quản lý lãnh đạo nữ; Sự cần thiết và ưu thế của phụ nữ trong công tác lãnh đạo; Một số tác động của thế giới xung quanh tới sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo; Những điều kiện cần thiết để người phụ nữ kết hợp tốt công việc gia đình và công tác quản lý, lãnh đạo; Vai trò của cấp ủy đối với công tác cán bọ nữ; Phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong xây dựng và phát triển trong công tác cán bộ nữ. Các đại biểu tới dự đã tham luận sôi nổi, đưa ra những ý kiến, ý tưởng cho sự tiến bộ của phụ nữ nói chung và phụ nữ Đông Anh nói riêng. Kết thúc hội nghị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh sẽ tổng hợp ý kiến, lấy kinh nghiệm cho công tác Hội trong những năm tiếp theo.
 
Bên trên