Tình

kUn_k0n_93

Thanh Niên Xóm
Tình theo tôi..tôi làm ngơ không biết
Tình mất rồi..tôi thương tiếc làm sao.
Mới ngày nào ánh mắt gữi trao nhau
Tôi chối bỏ..để rồi nay nhung nhớ.
 
Bên trên