Tiết học cuối cùng-dành cho các a chỵ cuối cấp (click here)

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zikyqtuF8Jo&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zikyqtuF8Jo&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]

:22124305-2-325157::xucdongqua::22124305-2-4T3S:
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
óe ....................con kún nè ....................đăng nhìu we' đấy
...............mấy bài mi đăng thik nhít bài nè....................cảm động quá
mún khox ......hjx hjx:22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S:
 

KuTý

Thanh Niên Xóm
Bài này hay fết :22124305-2-20R17: . Tự nhin lạnh xưong sống ( k hỉu vì sao ). Mà Đại Nhân hát đúng k nhỷ :22124305-2-T5224:
 

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
Bài này hay fết :22124305-2-20R17: . Tự nhin lạnh xưong sống ( k hỉu vì sao ). Mà Đại Nhân hát đúng k nhỷ :22124305-2-T5224:

a nói đúng đấy .......................của Đại Nhân hát.....
hay mà không tks hả anh

---------- Post added at 11:38 AM ---------- Previous post was at 11:38 AM ----------

óe ....................con kún nè ....................đăng nhìu we' đấy
...............mấy bài mi đăng thik nhít bài nè....................cảm động quá
mún khox ......hjx hjx:22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S:

khóc thoải mái đi.......................mà hay thì phải tks chớ
 

KuTý

Thanh Niên Xóm
Thank zùi đếy. Đông khách nhớ .................:22124305-2-255432:
 
Bên trên