Tich phân

kiemsinho

Thanh Niên Xóm
Bài tập cơ bản 1:Tính tích phân

[TEX]T = \int_{0}^{1}\frac{x^3+x^2-3}{x+1}dx[/TEX]
[TEX]M=\int_{0}^{1}\frac{(x+7)^9}{(x+3)^{11}}dx[/TEX]
 

TommyNguyen

Thanh Niên Xóm
đang định giải nhưng k biết post lên như nào cho đúng!! kí hiệu tích phân ghi như nào thế??:eek:nion-head32:
 
Bên trên