Thuý Kiêu bắn halflife hô hô

0

0h_men

Guest
Thuý Kiều ngồi bắn halflife
Chơi bàn deathmatch có 22 người
bên cô có chẵn 11 người
Có chàng Tứ Hải là người yêu cô
Bọn cướp thấy thế liêu siêu
Gọi ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
Lại thêm cả mụ Hạnh bà
Toàn chơi 46 nằm nhà tỉa sang
Hoan thủ 51 tàng tàng
Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
Còn kiều đường ống xông lên
Làm quả boom nổ chúng đầu thúc sinh
Bọn cướp thấy thế giật mình
Màn hình hiện chữ thuý kiều hacker.


0h men hay hem anh em
Thuý kiều ăn gian we' nha!
Nguồn:http://banmevip.com
 
Bên trên