Thúy Kiều bắn đột kích.!!!

HƯ-VÔ-THƯ-SINH

Thanh Niên Xóm
Thúy Kiều bắn đột kích ( cross fire )
0.4446643_1_1.jpg

Thúy Kiều ngồi bắn Cross Fire
Chơi màn Tàu Hỏa có 20 người
Bên Kiều có chẵn 10 người
Có chàng Từ Hải là người cô yêu
Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
Gọi ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
Toàn chơi 46 ngồi nhà tỉa sang
Hoạn Thư 51 tàng tàng
bắn vội bắn vàng giết được vài tên
Còn Kiều đường ống xông lên
Làm quả bom khói ngay đầu Thúc Sinh
Bọn cướp thấy thế giựt mình
Màn hình hiện chữ: " Thúy Kiều Hack Bom"

Thúy Kiều trợn mắt lom lom
Đúa nào lên tiếng bà tom vỡ đầu
Kim Trọng thấy thế rầu rầu
Ôm ngay 41 vào sâu trong nhà
Từ Hải thấy thế tỉa ra
May thay Kim Trọng phóng ngay ra ngoài
Thúy Vân đỏ mặt tía tai
Mẹ cha Từ Hải dám Kill chồng bà
Tức mình nhặt khẩu 43
Làm thêm khẩu lục xông ra trận tiền
Ngó thì trông mặt hiền hiền
Ai dè chơi xấu toàn đi móc vòm
Cúi người bước thấp lom khom
Ngồi chờ cơ hội ra tom Thúy Kiều
Từ Hải thấy thế vội liều
Làm tràng 51 cho kiều thoát thân
Ngờ đâu Kiều bỏ ân nhân
Vừa hay thoát nạn rảo chân về nhà
Giám Sinh lúc đó chạy ra
"Tao đi móc lốp mày la đằng trời"
Thúy Kiều bị móc tơi bời
Trên thời 31 dưới thời AK
Thôi thơ dài quá mấy cha
Em xin dừng lại chạy ra...".ih è"!
Nguồn: Sưu tầm​
 

Mr.King

Nhìn Cái Giề
he he em thúy thế muk ác. dân chơy:soimoi:
 
Bên trên