Thư gửi mẹ :)

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
:grugru::grugru: Lạnh quá. Cậu này quyết tâm bỏ game để trở thành người quản lý game :)). Kinh thật. Mình ham game thật nhưng mà không hám đến nỗi chơi bỏ ăn uống ngủ nghỉ. Chơi chán thì thôi, biết dừng đúng lúc. Phát này mình cũng quyết tâm học CNTT để trở thành admin của diễn đàn TTĐA với được vì tôi yêu TTĐA lắm :D.
 
Bên trên