Thông tin cập nhật trang TTDA facebook hàng tuần

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

bsbdonganh

Manager TTDA
Here is this week's summary for your Facebook Pages:2b2ad10d62554cc60325bbdb1c276ba1_38408854.ttda.jpg122 người dùng hoạt động hàng tháng 7 kể từ tuần trước

72 người thích điều này. 2 kể từ tuần trước

5 wall posts or comments this week 6 kể từ tuần trước

50 visits this week 37 kể từ tuần trước

T/M: Ban Quản Trị TTDA Facebook

admin
Hai Van
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên