Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010

administrator

Administrator
Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010

Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành;

- Căn cứ Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức điểm sàn đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2010;

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác tuyển sinh, công tác tổ chức các ngành đào tạo của Nhà trường;

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch xét tuyển NV2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:


 
Bên trên