Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2012

administrator

Administrator
Staff member
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2012

Công văn số 1087/SNV-XDCQ ngày 22/6/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND thành phố về phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2012, Sở Nội vụ thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập các môn thi viết chung, môn tin học và môn thi nghiệp vụ chuyên ngành đối với các thí sinh đăng ký dự thi công chức làm việc tại UBND xã, phường, thị trấn của 5 chức danh: Văn phòng– Thống kê, Địa chính– Xây dựng, Tài chính– Kế toán, Tư pháp– Hộ tịch, Văn hóa– Xã hội, cụ thể như sau: Địa điểm tổ chức ôn tập: Hội trường Bảo tàng Hà Nội, trên đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm.

1. Chức danh Tài chính xã, phường, thị trấn thuộc các đơn vị: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên. Thời gian Ngày 26/6/2012 - Từ 8h00 đến 11h00.

2 Chức danh Tài chính xã, phường, thị trấn thuộc các đơn vị: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Long Biên, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Từ Liêm, Hoàng Mai. Thời gian: Ngày 26/6/2012 - Từ 14h00 đến 17h00

3 Chức danh Văn hóa – Xã hội. Thời gian: Ngày 27/6/2012 - Từ 8h00 đến 11h00.

4 Chức danh Tư pháp – Hộ tịch. Thời gian: Ngày 27/6/2012 - Từ 14h00 đến 17h00

5 Chức danh Văn phòng – Thống kê. Thời gian: Ngày 28/6/2012 - Từ 8h00 đến 11h00

6 Chức danh Địa chính – Xây dựng. Thời gian: Ngày 28/6/2012 - Từ 14h00 đến 17h00.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thông báo đến các thí sinh dự tuyển được biết và tham gia ôn tập đầy đủ, đúng thời gian quy định; Các Sở, ngành liên quan bố trí cán bộ hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành theo kế hoạch./.
Tải về tài liệu tham khảo:
ThongbaoOntapThituyenCongchucXa.pdf
 
Bên trên