Thông Báo offline 22 - 6 ... LHTD

Pkởn

Thanh Niên Xóm
sao a chọn cái ngày xấu thế hả anh bao nhiêu ngày k chọn chọn đúng cái ngày nhà e có việc bận :(
 

Lee phỞn¼♥

Thanh Niên Xã
chiến??????????? cái j` hả a
 

Cường Zen

Thanh Niên Xã
administrator.png
+
suppermod.png
+
moderator.png
= 350k

member.png
Boy = 250k

member.png
Girl = 150k

Thừa thiếu tính sau =)) =))
(Phá phách là nghề của mình b-) )
 
Bên trên