Thông báo cuộc họp trong nhóm Event sắp tới

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

CDJ.DJΩZiun

††††Trăm Năm Cô Đơn††††
đề nghị m.n đi xe bus thì lên xe từ nhà bắt đầu là 8h30 còn m.n ai có xe máy thì mang nồi cơm điện đi tránh bồ câu hay ong vàng :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên