Thơ . Tình yêu là mãi mãi

MiMi_MoMo

Trưởng Thôn Làng Vũ Đại
Em trả lại anh đóa hoa hồng
Tình yêu ngày cũ hết chờ mong
Anh về ôm khối tình tuyệt vọng
Mang nặng niềm riêng chốn cô phòng

Em trả lại anh tập thư tình
Nghiêng nghiêng màu nét chữ xinh xinh
Màu mực mồng tơi anh nắn nót
Yêu em anh khắc nguyện chung tình

Em trả lại anh chiếc khăn tay
Hồn anh rạn nứt vỡ làm hai
Một nữa cho em làm kỹ niệm
Một nữa về anh nổi u hoài

Em trả lại anh nhẩn đính hôn
Ngày mai em sẽ bước theo chồng
Xe hoa thấm đỏ màu tang tóc
Anh hảy về đi ! chớ chờ mong !

Xác pháo vu quy hay máu hồng ?
Tim anh rỉ máu lệ ứ đong
Nhìn em lần cuối đầy tuyệt vọng
Thật thế rồi ư? Em lấy chồng !
 
Bên trên