Thiên hạ đệ nhất võ công !!!!! Xem đi

Mr...

Thanh Niên Xóm
BuonQua_1.gif

Bà La sát tái xuất giang hồ rùi :5::5::5::5:
BuonQua_2.gif

Tiên cô giáng trần !!!! :eek:nion-head48::eek:nion-head48::eek:nion-head48:BuonQua_3.gif

BuonQua_4.gif

Thiên xương quyền !!!!:17::17::17::17:BuonQua_5.gif

BuonQua_6.gif

Chổi thần vô địch :eek:nion-head3::eek:nion-head3::eek:nion-head3::eek:nion-head3:Các bạn cho ý kiến nha !!!!!
 

Mr...

Thanh Niên Xóm
Mỗi khen thui sao !!!!! thanks đi
:21::21::21:
 

Mr...

Thanh Niên Xóm
Cảm ơn !!!!!:eek:nion-head13::eek:nion-head13:
 

Ông Xuân Tiến

Thanh Niên Xóm
quá tuyệt vời

:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
Ảo quá ảo quá :eek:nion-head6::eek:nion-head6:
 
Bên trên