thi học ki II

k0n.nh0k.mjss.u0t

Thanh Niên Xóm
Eo ui nhà trường năm nay làm sao ý.Tự nhiên thi học kì II lại bắt tách lớp ra thành 2 ka sáng chiều.ghét thế.hik.điệu nèy học khối sáng muk thy buổi chiều chẳng wen ai thỳ vỡ mồm ùi.chết mất:ko::22124305-2-44A12::22124305-2-JMJ:
 
Bên trên