Thêm phần giới thiệu qua yahoo cho Vbb 4.0.x

administrator

Administrator
Vào postbit hay postbit_legacy

Tìm đoạn này:
<!-- / edit note -->
</vb:if>
Thêm vào bên dưới:

Mã:
<!-- Gioi thieu qua yahoo ne-->
<vb:if condition="!$GLOBALS['FIRSTPOSTID']">
<br />
<div class="smallfont" align="center" style="width: 515; height: 19">
<font color="DarkOrchid">
****************</font><font color="#FF00FF"><b>H&atilde;y cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách </b></font><font color="arial">****************</font>
</div>
<div align="center">
<center>
<table>
<TR>
<TD>
<p align="center"><font color="red"><b>Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!</b></font>
<textarea style="width: 500; height: 25" rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">{vb:raw post.title} http://tuoitredonganh.vn/diendan/{vb:raw relpath} Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )</textarea>

</TD></TR>

</table>
</center>
</div>
</vb:if>
<!-- / Gioi thieu qua yahoo ne-->
Nhớ edit cái tuoitredonganh.vn thành site của bạn - đã test, chúc bạn thành công.:22124305-2-5S335:
 
Bên trên