Thành ngữ Tiếng Anh: Beat someone’s brains

bsbdonganh

Manager TTDA
Chủ nhật này, hãy cùng thư giãn và thêm vào vốn thành ngữ tiếng Anh của mình với cấu trúc “beat someone’s brains” các bạn nhé

Khi bạn gặp phải một vấn đề nan giải trong cuộc sống hay một bài toán khó khi đi học, bạn sẽ làm gì?

Tất nhiên là bạn phải “vắt óc suy nghĩ” để tìm ra giải pháp rồi! Vậy cách nói của người Anh trong trường hợp này như thế nào?

* Beat someone's brains là một thành ngữ được dùng trong trường hợp ai đó dành rất nhiều thời gian và hết sức cố gắng để hiểu bản chất một vấn đề và tìm cách giải quyết nó.

Với ý nghĩa này, ta có thể thay thế động từ beat bằng các từ đồng nghĩa khác như cudgel, puzzle, ransack... Tuy nhiên, các thành ngữ đi với một số động từ này thường kết hợp với V-in
Ví dụ:

- I've been beating my brains out trying to think of a way of getting the money to her in time.

Tôi đang cố vắt óc để nghĩ cách gửi tiền cho cô ấy đúng hạn.

- Joe's beating his brains out to finish this puzzle.

Joe đang vắt óc để hoàn thành ô chữ.

- Peter beats his brains to catch us in his trap.

Peter vắt óc tìm cách dụ chúng tôi vào bẫy của anh ta.

* Ngoài ra còn có một số cụm từ được sử dụng để thay thế cho thành ngữ này như trong các ví dụ sau:

- I've been racking my brain trying to recall where we put the key.

Tôi vắt óc cố nhớ xem đã để chìa khóa ở đâu.

- He's been cudgeling his brains all day over this problem.

Cả ngày anh ta cố tìm cách để giải quyết vấn đề này. - I've been racking my brains but I still can't remember who wrote that play.

Tôi đã cố nhớ nhưng không làm sao nhớ ra nổi ai là tác giả của vở kịch đó.

* Ngoài ra, beat someone's brains còn có hai ý nghĩa khác là chỉ trích gay gắt ai đó hoặc làm tổn thương ai đó.

Ví dụ:

- How could I win the election with that guy on the radio beating my brains out every day?

Làm sao tôi có thể thắng cử được khi mà ngày nào anh ta cũng chỉ trích tôi gay gắt trên sóng phát thanh?

- I was afraid he was going to come back and beat my brains out.

Tôi sợ rằng anh ta sẽ quay lại và làm tổn thương tôi một lần nữa.


Sưu tầm​
 
Bên trên