Thanh Châu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Vị trí địa lý:
- Bắc tiếp giáp Dự Châu.
- Tây tiếp giáp Việt Châu.
- Nam tiếp giáp Từ Châu.
- Đông tiếp giáp biển.CÁC QUEST CUẢ KHU VỰC

PhotoHandler.ashxĐộng quỷ thần
Động Thái Sơn 1
Động Thái Sơn 2
Động Thái Sơn 3
Động Thái Sơn 4
Động Khoa Châu (Xuyên Châu)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên