Tháng này đen pá Cóa ai hum nay oánh con 78 hok

Mr.King

Nhìn Cái Giề
hok hỉu vì sao muk tháng này ông trời hok cho mình ăn phát nào nhỷ :nammo: con nuôi 78 mãi hok về bác nào chung cảnh ngộ hok. em sịt mẹ nóa 20 điểm đau vãi:nonggheta::nonggheta:
 
Bên trên