Thằng bờm thời ...@

caohoang.DJ1

Thanh Niên Xóm
Thằng bờm có cái ô tô. Phú ông gạ đổi lấy cô chân dài.
Bờm rằng bờm chẳng lấy dài. Phú ông lại đổi làm ngài đại gia.
Bờm rằng bờm chẳng lấy gia. Phú ông gạ đổi làm cha bán trời.
Bờm rằng bờm chẳng lấy trời. Phú ông lại đổi cuộc đời lên tiên.
Bờm rằng bờm chẳng cần tiên. Phú ông tức quá bảo :'' mày điên thật rồi''.
Bờm ta ngoác miệng ra cười :" nếu mà đổi thế thì tôi hết vầng"

Ai lấy nhạc chờ bài này không!
 

™BBoy-Cozi-Vitamin-Crew™

Guest
:22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U:hay hay đấy thích mỗi câu thứ 5 à:22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U:
 
Bên trên