tên tiếng nhật của bạn là gì :x

sir0 hô hô =]]

Thanh Niên Xóm
A- ka * B- tu * C- mi * D- te * E- ku * F- lu * G- ji * H- ri * I- ki * J- zu * K- me * L- ta * M- rin * N- to * O-mo * P- no * Q- ke * R- shi * S- ari * T-chi * U- do * V- ru * W-mei * X- na * Y- fu * Z- zi


Trò này hay lắm. Các bạn cứ ghép các chữ cái với nhau là đc mà.
:22124305-2-105QQ::22124305-2-105QQ::22124305-2-105QQ:

Rikatori :x
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
kả hỌ vÀ tên em nàk ......tojidofukuto chiridofu tedotoji hế
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
n0rikarin rinkitori ridotoji cũng chất đấy :))
:xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong:
 

Hiệp Sĩ Táo

Siêu Nhân Gao Sói bạc
úi úi Hiếu : ri ki ku do
to-ji-do-fu-ku-to te-do-mi ri-ki-ku-do

:22124305-2-T5224::22124305-2-T5224::22124305-2-T5224::22124305-2-10W26:
 

tỸn Tồ

Tôi là một thằng TỒI
Tekamo Ridofu Rimocatoji đếc thấy hay :22124305-2-31c51::22124305-2-31c51::22124305-2-31c51::22124305-2-31c51:
 

hoahongxanh_rainy

Thanh Niên Xóm
tojidofukuto chiriki tojimomi katori úi má mì ơi............khó nhớ quá..............hoho..............:22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00::22124305-2-40S00:
tên tiếng anh k hay h nhật cũng k hay luôn..............tiếng việt ta tiếng mẹ đẻ là hay nhứt...........
 

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
te do to j :))
hài vật :22124305-2-1101436::22124305-2-1101436::22124305-2-1101436:
 
temo chirido ridofukuto
huyền hEo : ridofukuto rikumo
:)):)) =))
tên em đấy mỌi ngưỜi ơi
:))
 

thanh_van_mon

Thanh Niên Xóm
temokato tojimomi chido khiếp tên gì thế này.nhưng thôi thank cho pạn
 
Bên trên