Tên bạn trOng Tiếng dÂn tộc

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
Tên Bạn Bằng Tiếng Dân Tộc ( hay lắm nhá )

Đầu tiên là họ của bạn : : lấy số cuối cùng trong năm sinh của bạn.
0: Đạp
1: Dãnh
2: Danh
3: Bành
4: Nạo
5: Đù
6: Cầu
7: Tỏi
8: Chão
9: Ngọ

Kế đến là tên đệm : tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn.
1 : Thị ....
2: Hôi ........
3: Trùm.........
4: Cùi ........
5: Nhòi
6: Dăng....
7: Tàn .......
8: Lũng .........
9: Cạp.......
10:Cà...
11: Mạc .....
12: Xì....

Cuối cùng là tên : Ngày sinh của bạn là tên của bạn.
1: Búa ....
2: Nhão....
3: Nghé...
4: Nhục...
5 èn....
6 : Tòi.....
7éo.....
8: Thọt.....
9: Thòn.....
10: Mẹc.....
11: Nỡ.....
12: Bé ba
13 : Gờm.......
14: Khạp ....
15: Nhái......
16: Sò......
17 : Mực
18 : Hù.....
19 : Mùng .....
20: Thùi......
21 : Đíu...
22 :Yểu....
23 : Tọt....
24 : Hến....
25: Nổ ....
26: Hán.....
27 : Mắm
28: Sạt....
29 : Bóng......
30: Móng........
31 : Mén....


Thanks dùm mỳnh nhá ...
 

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
cầu dăng mắm ................oack............tên kiểu gì ấy.......................
 

Nobita

Người của công chúng
Bành Lũng Thùi........................ :)):22124305-2-92DB::22124305-2-92DB::22124305-2-92DB:
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
úi.....k đc sỜ tEm ùi....n* mỜ tÊn tỚ ghê quÁ....k dÁM nÓi
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
Má Ơi...........................kái tên kủa mỳnh thật tỞm .................hjx hjx .............đếck tkèm tiếng dân tộc
 

dudu.bưỚng

Party Club ™
đù lũng thọt ....................tên chuối vãi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:((
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
Đù Tàn Gờm
hyx tên mềh toàn dốu huyền :khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu:
 

N2T

Happiness is an Illusion
ặc
nạo lũng sạt
tên chuối thế

:22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6:
 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
Danh cạp nghé đúng là tên dân tộc........................:22124305-2-552635::22124305-2-552635:
 
Bên trên