TeenVui.Info xin liên kết logo

administrator

Administrator
Đã gắn logo và đã thấy LOGO của TTDA hiển thị trên 4rum bạn.

Mong hợp tác vui vẻ.
TTDA vui lòng liên kết với các website khác, tuy nhiên yêu cầu đầu tiên là yếu tố:
1- Nội dung lành mạnh, tuân thù luật pháp Việt Nam
 
Bên trên