[Tut] Tạo marquee cho trang joomla site

administrator

Administrator
Hiệu ứng marquee tuy đơn giản nhưng đôi khi đối với người làm web rất cần thiết. Đây là hiệu ứng đơn giản nhất mà ngôn ngữ HTML hỗ trợ. Giữa thẻ marquee, chúng ta có thể đặt văn bản, hình ảnh… Thẻ marquee có những thuộc tính như sau:

ALIGN="left/right/top/middle/bottom": Canh hàng văn bản so với khung chứa văn bản đó.
BEHAVIOR="scroll/slide/alternate": Chỉ định kiểu chạy chữ.
SCROLL (mặc nhiên): Dóng chữ chạy theo một hướng nhất định và lập đi lập lại quá trình đó.
SLIDE: Chớp, tắt.
ALTERNATE: Dòng chữ chạy đổi hướng khi đụng đướng biên của khung bao văn bản.

Thí dụ: <MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE> Marquee will "bounce" across the screen</MARQUEE>

BGCOLOR="#rrggbb|colour name": Chỉ định màu nền cho khung chứa văn bản.

Thí dụ. <MARQUEE BGCOLOR="#F0F8FF">Nice Background colour!<MARQUEE>

DIRECTION="left/right": Chỉ định hướng chạy của dòng văn bản. Mậc định là từ phải qua trái.
HEIGHT="value/value%": Chỉ định độ cao của khung bao văn bản. Tính bằng pixels (HEIGHT=n) hay tỷ lệ so với cửa sổ (HEIGHT=n%).

WIDTH="value|value%": Chỉ định độ rộng.

HSPACE="value"/ VSPACE="value": Chỉ định khoảng trống giữa <MARQUEE> đến Text bao quanh.

LOOP="value/-1/infinite": LOOP=n: Chỉ định số vòng lập lại. Nếu n=-1, hay LOOP=INFINITE là lập lại liên tục.

SCROLLAMOUNT="value": Chỉ định khoảng cách tính bằng pixels giữa các đoạn text cuộn.

SCROLLDELAY="value": Chỉ định khoảng thời gian giữa các đoạn text cuộn. Có tác dụng điều khiển thời gian.

Thí dụ : <MARQUEE SCROLLDELAY=1 SCROLLAMOUNT=75>I'm fast</MARQUEE>

Chú ý: Bạn có thể xác lập font cho marquee. Thí dụ:
<FONT FACE="Comic Sans MS"><MARQUEE>Hello</MARQUEE>

Sau đây là một ví dụ cụ thể thực tế hay dùng. Hiệu ứng sẽ chạy với tốc độ chậm dần đều và không gây nhức mắt cho người xem

<marquee scrollamount="1" scrolldelay="30" truespeed>ĐÂY LÀ VĂN BẢN MARQUEE www.tuoitredonganh.vn </marquee>
Kết quả như sau:
[MARQUEE]ĐÂY LÀ VĂN BẢN MARQUEE - www.tuoitredonganh.vn [/MARQUEE]
 
Bên trên