Tâm Trạng :|

zYn.sEx

Thanh Niên Xóm
......................................................................................................................................... bài này mếy a del hộ e :)
 

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
chỵ này tâm trạng kinh nhỉ...................................:22124305-2-10W26::22124305-2-10W26::xucdongqua::xucdongqua:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
ôi lại 1 kon ng` đềy tâm trạg :22124305-2-RS26:
hắn mún đy thỳ kứ để hắn đy, vỳ rù ở pên nhau nhưg kả hắn và pạn đều hôk hạh phúc mưk
kứ tự tyn lên mưk sốg hôk kóa hắn pạn kóa die đc đôu mưk phải lo nghĩ nhỳu :22124305-2-QD4::22124305-2-QD4:
 

zYn.sEx

Thanh Niên Xóm
ôi lại 1 kon ng` đềy tâm trạg :22124305-2-RS26:
hắn mún đy thỳ kứ để hắn đy, vỳ rù ở pên nhau nhưg kả hắn và pạn đều hôk hạh phúc mưk
kứ tự tyn lên mưk sốg hôk kóa hắn pạn kóa die đc đôu mưk phải lo nghĩ nhỳu :22124305-2-QD4::22124305-2-QD4:
hihi tk ạk ...! kảm ơn vì những lời khuyên bổ ích ...zYn sẽ xem xét hô hô :22124305-2-XNJ:
 
Bên trên