tài liệu học tiếng Nhật thi N3 full

Phöñg ♫ - ♫ ïdöl

Sợ Vợ Là 1 Đức Tính Tốt ™
xương lắm ... hjx hjx ... bây giờ mình chỉ toàn bắn từ mới cho cno hiểu thôi chứ ngữ pháp thì bó tay
 

thu hà

sunflower
bên đấy có đk giao tiếp nên dễ học, lúc nào mua tớ cái kim từ điển:))
 
Bên trên