tài liệu học tiếng Nhật đầy đủ nhất cho mọi người

thu hà

sunflower
- Bắt đầu là giáo trình 4 kyu : cho người mới bắt đầu học

http://www.mediafire.com/?sharekey=c...afd86e71785328
- Giáo trình 3 kyu :
http://www.mediafire.com/?sharekey=c...45bde427fc4dce
- Giáo trình 2 kyu :
http://www.mediafire.com/?sharekey=c...11441e7278b33d
- Bộ Giáo trình nghe "Pimsleur - Learning Japane
http://www.mediafire.com/?sharekey=c...c309aa3bd18a95
- 5DVD Erin học tiếng Nhật (Erin ga chosen - Nihongo dekimasu đài NTK) :
http://www.mediafire.com/?sharekey=c...f57bbb69518916
hoặc nghe online ở đây : http://nihongo-dekimasu.blogspot.com...ngo Dekimasu

- Trong các giáo trình học theo mức độ 2 , 3 , 4 kyu đều có ngữ pháp , cách phát âm , luyện nghe vv..vvv

Chúc mọi người học tiếng Nhật thật tốt
 
Bên trên