Tài liệu đại học môn Toán các năm- phục vụ ôn thi học phần

thu hà

sunflower
Tài liệu đại học môn Toán của trường ĐHSP Hà Nội các năm của các anh chị đã ra trường làm
Gồm các phần sau:
- C++:
http://up.4share.vn/f/3b0a0e0f020e0a03/C++.rar.file

- Đại số sơ cấp:
http://up.4share.vn/f/7e4f4b4a474b4c...20cap.rar.file

- Đạo hàm riêng:
http://up.4share.vn/f/6051555459555051/dao ham rieng.rar.file

- Giải tích hàm:
http://up.4share.vn/f/251410111c10141c/giai tich ham.rar.file

- Giải tích số:
http://up.4share.vn/f/79484c4d404c4a... so.rar.file

- Hình sơ cấp:
http://up.4share.vn/f/251410111c1017...20cap.rar.file

- Lý thuyết galois:
http://up.4share.vn/f/29181c1d101c1b...alois.rar.file

- Metric: h
ttp://up.4share.vn/f/58696d6c616d6c69/metric.rar.file

- Phương pháp:
http://up.4share.vn/f/50616564696563...0phap.rar.file

- Vật lý cơ:
http://up.4share.vn/f/437276777a7670... co.rar.file

----Ôn thi tốt nghiệp đây:
http://up.4share.vn/f/251410111c1016...ghiep.rar.file

pass: ketheco
 
Bên trên