Tạo ních ảo

MrLee

Quy Ẩn Giang Hồ
Chắc không ít người đã bị…bạn bè….dùng mấy cái nick lạ để chọc phá. Rất đơn giản họ chỉ cần tạo vài cái nick ảo để chat với bạn thì bạn không còn biết họ là ai nữa ^^ Green with Envy. Cách tạo nick ảo như sau:

***Đầu tiên bạn login vào Yahoo Messenger, click vào menu Messenger ->My Profiles
nickao1.jpg

Cửa sổ sau đây hiện ra
nickao2.jpg

Bạn hãy click vào Create/Edit My Profiles thì nó mở lên 1 trang web như sau:
nickao3.jpg

Bạn click vào nút Create New Public Profile
nickao5.jpg

Nhập vào các thông tin cần thiết, Name Your Profile chính là tên cái nick ảo cần tạo, nhập xong thì click nút Create Profile để tạo nick ảo mới.
nickao4.jpg

Xong rồi đó, bạn có thể dùng nick ảo này để login vào Yahoo Messenger (mật khẩu không thay đổi)
Sưu tầm:eek:nion-head38:
 
Bên trên