Suki - One Love (ft. Park Kahi)

Mr.King

Nhìn Cái Giề
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gSSz6lyHB1M&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gSSz6lyHB1M&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]

bài này hay lắm nè nhạc hàn ngon ghê

hay thì phải thank thì mới là người có văn hóa
 
Bên trên