sự trở lại của KonKung_10A11 sau 1 tuần văng bóng

KonKung_10A11

Thanh Niên Xóm
âu 1tuần spam ưa nhiu` minh` quyết định nói ít đi nhưng nếu ai muốn làm ưen với minh` thi` lên lớp mình la` 10A11 nha hoặc wa nick chat:
boy_dep_zai9x2000

minh` tênkhải , hỏi la` biết:trecon::trecon::trecon::trecon::trecon:
 
Bên trên