Su roi tu do

T

thanh_10a1

Guest
Sự rơi tự do
1. Sự rơi trong không khí
 Trong không khí, các vật rơi nhanh hay chậm không phải là vì nặng nhẹ khác nhau mà sức cản của không khí là nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh hay chậm khác nhau.
2. Sự rơi tự do
 Sự rơi của các vật trong chân không, chỉ dưới tác dụng của trọng lực gọi là sự rơi tự do.
 Đặc điểm:
• Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới
• Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
• Định luật của sự rơi tự do: Ở cùng một nơi trên Trái Đất các vật rơi tự do với cùng một gia tốc (gọi là gia tốc rơi tự do).
• Chọn trục toạ độ OH thẳng đứng, gốc O là vị trí thả vật, chiều dương từ trên xuống dưới như hình vẽ trên, gốc thời gian là lúc thả vật, ta có các công thức:
 

tt2688

Thanh Niên Xóm
Rơi tự do là sự rơi dưới tác dụng của một lực duy nhất là trọng lực.
Rơi tự do có thể có vận tốc ban đầu, hoặc không có vận tốc ban đầu (V=0)
Ví dụ, khi bạn đứng trên cao, thả một cục đá xuống, thì cục đá đó rơi tự do không có vận tốc đầu. Nếu bạn ném cục đá đó xuống với vận tốc V thì cục đá đó rơi tự do với vận tốc đầu bằng V
Thực ttế, trên Trái đất, sự rơi tự do tuyệt đối là không có vì luôn có lực cản của không khí. Sự rơi tự do tuyệt đối chỉ xảy ra trong phòng chân không.

Gia tốc khi rơi tự do là gia tốc trọng trường (đối với Trái đất , gâi tốc trọng trường "g" khoảng 9.81 m/s2, thay đổi theo vị trí địa lý

Sự rơi tự do trên Mặt trăng cũng giống như ở Trái đất, chỉ khác nhau là gia tốc trọng trường trên Mặt Trăng nhỏ hơn, chỉ bằng 1/6 gia tốc trên Trái Đất (lực hút của Mặt Trăng bằng 1/6 của Trái Đất)
 
Bên trên