Sử dụng trang Web của BGDVDT (http://ts.edu.net.vn) giúp việc tuyển sinh

administrator

Administrator
Staff member
Không ngờ tới hôm nộp hồ sơ mới vào trang này và thấy nó quả thực hay về việc tuyển tinh và chọn trường, ngành.

TS - Thông tin Thi - Tuyển sinh

Đây là trang của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
Tại đây cung cấp rất nhiều thông tin về tuyển sinh.

Bạn có thể tìm theo một trong các cách sau đây.

Tìm theo nhóm ngành nghề
Tìm theo địa phương (nơi trường đóng)
Tìm kết hợp thêm các điều kiện về hệ, loại hình, khối thi..

Nhưng có 1 điều là một số hướng dẫn trong này khác với thực tế.

Nên khuyên anh em lấy nó tham khảo, vẫn phải hỏi lại thầy cô.

Ví dụ: trường HV Mật mã trang này ghi tuyển 250 học sinh năm 2009 vậy mà quyển những điều cần biết ghi 300


Hay trong mẫu đơn ghi ma hà nội tỉnh Hà Nội là 1| 3 thay vì 1|A mà cô giáo hướng dẫn.
Còn các thông tin khác đã thử nó đúng. ĐÓ chỉ là 2 ví dụ mà mình đã gặp
 
Bên trên