Space Cowboy - cuộc chiến bảo vệ GM

AnhHangXom

Thanh Niên Xóm
Game master khủng quá >:)
[YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/RwD_tBBv4a8&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/RwD_tBBv4a8&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

MiMi_MoMo

Trưởng Thôn Làng Vũ Đại
Ai có niềm đam mê game Cao bồi không gian (Phi Đội) vô nè

Các bạn hãy đến đây và chia sẻ kinh nghiệm của mình nhé
Cả 3 thiên hà Akon, Lengent và Pandea tất cả tụ họp về đây
Mình tự giới thiệu: mình lái AnhHangXom trong thiên hà PANDEA - ANI
còn các bạn thì sao

Hêh. Hoc_Sinh của PANDEA ở đây à:eek:nion-head29:
 
Bên trên