Sông Hồng Panorama - một góc nhỏ nhìn sang Hà Nội

administrator

Administrator
Staff member
Ảnh chụp buổi đi chơi cùng TTDA. Chụp 1 góc từ Đông Anh nhìn sang Hà nội.

DSC00242.jpg
 
Bên trên