Site mã hóa pass Md5

iLoVeU

Moderator
Md5 là pass dạng 1 chiều, ko thể giải mã được, do đó đừng cố làm gì.
Cái này dùng khi download code bị mã hóa cái mật khẩu.
Khổ cái thằng sahre code, nó bắt import SQL, nhưng khổ nối nó ko gửi pass admin cho mình, thay vì việc ngồi đợi và tìm cách giải mã, mọi ngượi tạo pass mới và change vào SQL

http://www.functions-online.com/md5.html
 
Bên trên