Sinh viên Việt Nam giỏi nhất?

H

H2PR

Guest
Một cuộc thi nhịn đói được tổ chức. Thành phần tham dự gồm: một nhà sư Trung Quốc, một tu sĩ Ấn Độ và một sinh viên Việt Nam. Mỗi người sẽ bị nhốt trong một căn phòng đóng từ bên ngoài và sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn; nếu ai không chịu đựng nổi nữa thì bấm một nút ở trong phòng, sẽ có người cho ra. Ai chịu được lâu hơn thì thắng. Cuộc thi bắt đầu...

Nhà sư Trung Quốc biết võ Thiếu Lâm nên đã vận dụng khí công, người này chịu được mười lăm ngày thì bỏ cuộc.

Tu sĩ Ấn Độ rất quen với những kiểu hành xác nên nghĩ rằng mình đã chắc phần thắng. Được một tháng, tu sĩ Ấn Độ ấn nút và thực sự kinh ngạc khi anh sinh viên Việt Nam vẫn chưa ra.

Một tháng 5 ngày, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ anh sinh viên. Một tháng 10 ngày, vẫn vậy. Đến một tháng 15 ngày, ban tổ chức vì sốt ruột nên quyết định tự mở cửa để chúc mừng người thắng cuộc. Trong phòng là một hình người da bọc xương, miệng thều thào:

- Cái...cái...nút...hư...hư...rồi!!!

:6: :6: :eek:nion-head29: :eek:nion-head29::eek:nion-head7: :eek:nion-head7: :6: :eek:nion-head9:
 

sieunhan

Thanh Niên Xóm
heeeeeee. kô bít zị có đc cái rỳ kô nhỉ :eek:nion-head47::eek:nion-head47::eek:nion-head47::eek:nion-head47:
 

sun

Thanh Niên Xóm
sinh viên việt nam là siêu nhịn đói mà
 
Bên trên