Single Trăm Năm Không Quên Ver 02 - Đức Thịnh

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!

Trăm năm không quên ( Classic )
[AUDIO]http://taxi.rap.vn/dev/ducthinh/vuduc+01tramnamkhongquenver01.mp3[/AUDIO]


Trăm Năm Không Quên ( Ver 02 )​
[AUDIO]http://taxi.rap.vn/dev/ducthinh/vuduc+01tramnamkhongquenver02.mp3[/AUDIO]


Trăm năm không quên ( Nhạc Sáo )​
[AUDIO]http://taxi.rap.vn/dev/ducthinh/vuduc+bonustramnamkhongquensao.mp3[/AUDIO]


Trăm Năm không quên ( Karaoke )​
[AUDIO]http://taxi.rap.vn/dev/ducthinh/vuduc+bonustramnamkhongquenkaraoke.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên