Sim điện thoại 20 số, chuyện là có thật 24/7/09

administrator

Administrator
Staff member
TIn được không, thật đấy, đây là bằng chứng, nhìn mà thấy ghê hết cả người.

Nhìn ảnh sẽ rõ, T đảm bảo là thật 100%, thấy lạ post lên.
Ngày tháng ghi trên đó là 02/06/2016
Gần trùng ngày sinh của mình, sợ was, khác có 1 con số (01/06)
Nhìn thời gian 86:56

Gọi lại số này thì ko có tín hiệu.
 
Bên trên