Show pics :-s các bạn chém nhẹ :-s

popper PBang

[Tổ.Dân.Phố]Tổng Giám Đốc
nhÓm nÀo
khÔng phẢi hiphop hAy sAo ý
hỀnk nhƯ lÀ
cÁi hỘi
rAp pơ hơ hơ kỦa hẮn
sẹc sy vãi lệ
:))
Hình như thôi ak...p? chắc chắn chứ!
C0n nhà có văn hóa thì k dùng từ vãi...còn c0n nhà vô vh thì hay dùng từ vãi.=))

---------- Post added at 05:41 PM ---------- Previous post was at 05:39 PM ----------

đành phải cm vậy. nhìn trông kìa ảnh 1, 2, 7 làm trò cười cho thiên hạ
Tự nhiên thế kòn j`.....trò cười j` đâu. Đẹp thế kòn je`.
 

Tóc Vàng Hoe

_______Smile____
up cho con phởn =)) .
 
Bên trên