Shock Video_ Night Devils ( 9D)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
Night Devils ( 9D)

THUI KÔ' đợi đến khi bneo` e pit' pót video thi` e sẽ pots sau heheSAu đây là một số đOạn clip thuộc seri film hành đỘng kủA lớp 9D
TOàn là những cẢnh nghịch ngu hÔK đỡ đưỢc nên mOng các pạn (NhẤT lÀ những nhÓM pạn nAm ) sAu khi xem xOg đừg kóA mà bắt chước bất kì hđ nàO.:22124305-2-D2E8:
Chú ý: nếu kóA thể thì mOng các pạn đừng nge những âm thAnh fát rA từ những clip này, bỞi vì cẦm máy là 1 đứA rất vô văn hóA :thadieu:Thật sự thì mỀh kũg chẢ muốn pOst mí kái clip nì lên đâu rồi mọi người lại pẢO lớp mỀh, tr` mỀh hôk zA zì nhưng mà mí cOn pạn mỀh kứ pẢO mỀh pOst lên để ckOA mọi ng` thấy các bOys lớp tớ ngu ntn.

Hô hô xin giẢi thik thêm với kác pác nAz 3 clip nài naz lớp em chIa thàh 2 fe oÁnh nhAu
Còn 3 clip dƯới de^y naz oản tù tì xem đứ nèo thua thì fải chịu kả lớp nÉm dÉp nên lớp em gỌi nôm na naz MƯA CHACO


<mua chaco>
_____________________

P/s: Nếu cẢm thấy hấp dẫn và muốn xem típ thì thAnk chOA mỀnh một fát để ủng hộ:thanhcong: :thanhcong::thanhcong: còn nếu cẢm thấy phẢn cẢm, không tán thành thì thAnk chO mỀh 2 fát để mỀh còn sửA chữA :hoanho::hoanho::hoanho:

Dù zì thì kũng thank pạn vì đã gé thăm topic kủa mềh, hơn kiu + choẹt
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
clip đÂu
sAo khÔng thẤy
pOst nhAnh lÊn nÀo
:(:(:(:(:(:(:(:(:(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên