share skin teen vipok cho anh em nè

Mr.King

Nhìn Cái Giề
upload thư mục images lên root ngang hàng với index.php

sau đó impost file xml là okie

[DOWN]http://www.mediafire.com/?zigimzzn0km[/DOWN]

skin đẹp đấy

demo nè
CS0.12514664_62900_1.jpg

E80.12514625_62900_1.jpg


hãy nhấn nút thank thể hiện bàn là người có văn hóa :D:22124305-2-20R17:
 
Bên trên