Share Host cho thành viên C4V

Mr.King

Nhìn Cái Giề
Free Hosting C4V
Nhằm hỗ trợ trong lĩnh vực Webmaster. Nay BQT sẽ cấp Hosting cho thành viên Click4V.Net ( C4V ).

Thời hạn sử dụng là Vĩnh Viễn ( cho tới khi bạn không hoạt động trong C4V nữa )

Control Panel : cPanel x11

Quy định sử dụng : xem tại đây

Hưởng dẫn đăng ký :

1. Bạn tạo một bài trong Box : Đăng ký Free Host

Với tiêu đề : Đăng ký Free Hosting [ Domain bạn ]

2. Nội dung đăng ký như sau :

Họ và tên :
Địa chỉ :
Email :
Tên miền :
Gói Hosting bạn chọn :
Bạn đã đọc kỹ quy định sử dụng chưa ?
BQT không bắt buộc thành viên phải viết nhiều bài mới được Hosting nhưng nếu bạn muốn bạn cũng có thể Viết bài để cùng phát triển website Click4V và tất nhiên quyền lợi cho các bạn tham gia tích cực chắc chắn sẽ luôn được tôn trọng và đảm bảo.


+ Gói Free 1 :

Dung lượng : 3 GB
BW : Unlimited
Parked Domains : 3
Sub Domains , FTP account , Datbase Account , Email Account : Unlimited
Áp dụng : Là thành viên C4V

+ Gói Free 2 :

Dung lượng : 5 GB
BW : Unlimited
Parked Domains : 5
Sub Domains , FTP account , Datbase Account , Email Account : Unlimited
Áp dụng :
* Là thành viên C4V
* Giới thiệu chương trình này trên các diễn đàn, website : 10 Trang ( có chi tiết rõ từng bài giới thiệu )

+ Gói Free 3 :
Dung lượng : 10 GB
BW : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Sub Domains , FTP account , Datbase Account , Email Account : Unlimited
Áp dụng :
* Là thành viên C4V
* Giới thiệu chương trình này trên các diễn đàn, website : 50 Trang ( có chi tiết rõ từng bài giới thiệu )

+ Gói Free VIP :
Dung lượng : 100 GB
BW : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Sub Domains , FTP account , Datbase Account , Email Account : Unlimited
Áp dụng :
* Là thành viên C4V,
* Giới thiệu chương trình này trên các diễn đàn, website : 50 Trang ( có chi tiết rõ từng bài giới thiệu )
* Giới thiệu bạn bè tối thiểu được 50 Bạn bè tham gia qua bảng đăng ký.

+ Gói Reseller Thân thiện :
Dung lượng : 100 GB
BW : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Sub Domains , FTP account , Datbase Account , Email Account : Unlimited
Account được tạo : 100
Cặp NameServer riêng : Có
Áp dụng :
* Là thành viên C4V, Áp dụng cho các bạn đã tham gia cho Gói Free 1-2-3-VIP muốn nâng cấp lên gói này.
* Giới thiệu chương trình này trên các diễn đàn, website : 100 Trang ( có chi tiết rõ từng bài giới thiệu )
* Giới thiệu bạn bè tối thiểu được 100 Bạn bè tham gia qua bảng đăng ký.
* Số bài đã đóng góp cho diễn đàn tối thiểu 100

+ Gói Reseller Bằng hữu :
Dung lượng : 500 GB
BW : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Sub Domains , FTP account , Datbase Account , Email Account : Unlimited
Account được tạo : 500
Cặp NameServer riêng : Có
Áp dụng :
* Là thành viên C4V, Áp dụng cho các bạn đã tham gia cho Gói Free 1-2-3-VIP muốn nâng cấp lên gói này.
* Giới thiệu chương trình này trên các diễn đàn, website : 500 Trang ( có chi tiết rõ từng bài giới thiệu )
* Giới thiệu bạn bè tối thiểu được 500 Bạn bè tham gia qua bảng đăng ký.
* Số bài đã đóng góp cho diễn đàn tối thiểu 500

+ Gói Reseller Forever - Vĩnh Hằng :
Dung lượng : 1000 GB ~ 1TB
BW : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Sub Domains , FTP account , Datbase Account , Email Account : Unlimited
Account được tạo : 1000
Cặp NameServer riêng : Có
Áp dụng :
* Là thành viên C4V, Áp dụng cho các bạn đã tham gia cho Gói Free 1-2-3-VIP muốn nâng cấp lên gói này.
* Giới thiệu chương trình này trên các diễn đàn, website : 1000 Trang ( có chi tiết rõ từng bài giới thiệu )
* Giới thiệu bạn bè tối thiểu được 1000 Bạn bè tham gia qua bảng đăng ký.
* Số bài đã đóng góp cho diễn đàn tối thiểu 1000

P/s: Server Country: US.

Lưu ý:

+ BQT không yêu cầu gì ở bạn ngoài việc rất đơn giản là Giới thiệu chương trình cũng như Website này trên các nguồn truyền thông khác.
+ Chúng tôi không khuyến khích cũng như không chịu trách nhiệm khi các bạn lợi dụng tin tức này để Spam trên các trang khác.
+ Sau 1 tháng kể từ khi tạo Host nếu bạn không sử dụng hết 200 MB BW sẽ bị khoá tài khoản.
+ Mỗi thành viên chỉ được cấp 1 tài khoản Hosting.
+ Không hỗ trợ domain miễn phí như co.cc , .cu.to , ...
+ BQT là người ra quyết định cuối cùng.


đang kí thành viên nhận hót nào
 
Bên trên