Share code trang Lh-News (V2.0 của Sosoexpress)

administrator

Administrator
Staff member
Có một số bạn hỏi code này, nên hôm nay xẽ share lại nguyên gốc của bản này, trong phiên bản này có kém theo gói việt hóa.:no1:

Demo là trang chủ của Lienha.net
Cài đặt, chạy file install.php

Download

http://www.fileden.com/files/2008/10/18/2149051/SoSo Express - lH-News.zip

Chúc bạn thành công, ai cần cứ Download.
 
Bên trên