Share code imagevue17.2 (PRo + Đẹp) Gallery

admin

Thanh Niên Xóm
[DOWN]http://www.mediafire.com/download.php?15mym1m3wyz[/DOWN]
Link do TTDA cung cấp.

Demo: http://caotu.org

Home: http://www.imagevuex.com

Là 1 trang gallery bằng FLASH, rất chuyên nghiệp, hỗ trợ các hiệu ứng ảnh vô cùng đẹp mắt, cùng với rất nhiều các chức năng khác nhau: Nhúng nhạc, xem trình duyệt, upload quản lý bằng ADMINCP....

Bạn tự khám phá nhé.

Cài đặt: Up lên host rồi chomd thư mực content thành 777 để nó có thể up ảnh lên.

Pass: admin (mặc đinh) bạn có thể thay đổi, tất cả hướng dẫn có trong các thư mục
 
Bên trên