share code full trang phim.vuongnhi.com

Mr.King

Nhìn Cái Giề
demo nè ~~> http://phim.vuongnhi.com/đây hàng nè

hàng đã edit anh em dow về edit 1 chút là đc

[DOWN]http://www.mediafire.com/?zwolkukmwlz[/DOWN]
sử file config bỏ data cảu bạn vào

P/s:

anh em dã test rất kĩ trên IE và FF rồi cứ yên tâm mà dugn nhé

đăng nhập bàng điều khiển có dạng http://domain/admin

Tên đăng nhập admin
pass: maimaimottinhyeu

có gì pm: ngannamdongnat_muashchoem_18x


đọc văn hóa nút thank chưa nếu đọc rồi ừ thì cho xin phát :))
 
Bên trên