Seven_love91 đã đổi tên

Bizy

Thanh Niên Xóm
Seven vừa đổi tên thành Đại_Tá_Bizy_Seven mình viết bài này thông báo các bạn không các bạn lại hỏi không thấy Seven đâu mà tự dưng có nick Đại_Tá_Bizy_Seven ^^ có gì các bạn hày Pm ná
 
Bên trên