Se7en come back..........

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
Se7en ệp rai đã trở lại vs mv Together Better.... vỗ tay nào :hoanho::hoanho::hoanho:
và pêi rờ naz MV+vietsub kụa TOGETHER BETTER : :22124305-2-121W5::22124305-2-121W5::22124305-2-121W5::22124305-2-121W5::22124305-2-121W5:

[YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LVk6QhqaXO8&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LVk6QhqaXO8&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
hỢ hợ hồi xửa tA cŨng thích tên nÀy :">
:22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154:
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Đang định post lại....:( thanks u:22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
hỢ hợ hồi xửa tA cŨng thích tên nÀy :">
:22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154:
ngày xưa ta thýk rờ ta vẫn thýk hô hô
:22124305-2-QD4::22124305-2-QD4::22124305-2-QD4::22124305-2-QD4:
mưk my hôk thank hử b-(


---------- Post added at 01:34 PM ---------- Previous post was at 01:33 PM ----------

Đang định post lại....:( thanks u:22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z:
hỵ
ấy naz mod box nềi thỳ sửa lại tên toppic hộ tớ vz chữ Se7en ý :22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0:
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....

ngày xưa ta thýk rờ ta vẫn thýk hô hô
:22124305-2-QD4::22124305-2-QD4::22124305-2-QD4::22124305-2-QD4:
mưk my hôk thank hử b-(


---------- Post added at 01:34 PM ---------- Previous post was at 01:33 PM ----------


hỵ
ấy naz mod box nềi thỳ sửa lại tên toppic hộ tớ vz chữ Se7en ý :22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0:
Đã xong... Phát huy nhé
:22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
Đã xong... Phát huy nhé
:22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353:
hỵ thank nhá :22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591::22124305-2-B9591:
 
Bên trên